Kategoriarkiv: UCL

FLERE fantastiske forbindelser – min seneste antologi!

I 2006 lavede jeg en antologi, Fantastiske forbindelser. Om relationer i undervisning og læringssamvær. Den har i mange år solgt godt. 6 oplag blev det til. Den har været brugt på professionshøjskoler landet over på grund af de supergode navne jeg fik med.
NU HAR DEN FÅET EN TVILLING, der udkom i 2019. Den hedder FLERE fantastiske forbindelser -og det kan jeg forsikre om at den er! Det er lykkedes mig at få nogle SUPERGODE bidragydere til denne tvilling! Det er nemlig ikke en direkte efterfølger. Den første var meget inspireret af Daniel Stern og udviklingspsykologien, hvor den seneste antologi har stærke tråde til toppen af social konstruktionismen.

Første del af bogen er med en række topnavne indenfor den konstruktionistiske verden. Selveste Ken Gergen lægger ud med et kapitel, hvor han argumenterer for et langt mere relationelt fokus i uddannelser og læringsforståelse i en dynamisk verden. (Jeg er tilknyttet Gergens Taos Institute i USA, så det skabte muligheden).

Næste kapitel er også unikt. Det er min sammenskrivning af et interview med professor Karl Tomm fra Canada, der i mange år har inspireret til undersøgende og terapeutiske interviews igennem sin research om spørgsmålstyper og mønstre!
Jackie Stavros og Cheri Torres bygger på Appreciative Inquiry, altså undersøgende strukturer og spørgsmål, ligesom Bliss Browne, der er berømt for sit arbejde med at udvikle hele samfund med interviewstrukturer. Og som en smuk afrunding af bogens første del, kommer den engelske psykiater Elspeth McAdam med et kapitel, hvor hun samler nogle af hendes og Peter Langs gode historier om at udvikle anerkendende fællesskaber i skoler og mange andre fællesskaber.
Anden del af bogen bliver også præget af store udenlandske navne som Ross Greene og Bo Hejlskov Elvén, der begge arbejder med at nedbringe konflikter i skoler og børnehaver.
Marilyn Friend og Tammy Barron er meget kendte navne i Danmark for arbejdet med Co-teaching strukturer.
Også på den danske front er der topnavne med! Louise Klinge er jo selvskrevet til en bog om relationsarbejde, og hendes perspektiv understøttes af Kjeld Fredens, der fra et neuropsykologisk synspunkt laver virkeligt spændende koblinger til den relationelle forståelse af læring!
Christina Schlander viser, hvordan de neurologiske systemer i hjerne påvirker vores måder at være i verden på, så hun supplerer Fredens på dette felt.
Ole Løw er kendt af mange i lærer- og pædagogkredse for sine mange bøger om systemisk og konstruktionistisk læringsteori og han er selvskrevet til at bidrage også denne gang!
Når vi nu taler om relationer repræsenterer Anne Linder ICDP, som er en særdeles spændende måde at arbejde med relationer i form af samspilstemaer imellem voksne og børn i børnehaver såvel som i skoler.

Som rosinen, har jeg beskrivet, hvordan praksislæring i miniprojekter kan udfolde viden i pædagogisk praksis, med udgangspunkt i de forståelser som Ken Gergen, Karl Tomm og Bliss Browne blandt andre introducerer i antologien.

Det er en forrygende bog, som allerede har affødt større projekter baseret på ideen om miniprojekter ud fra mit kapitel. Eksempelvis et arbejde med 160 speciallærere og pædagoger i Kalundborg kommune, hvor jeg sammen med min gode kollega Thomas Pless arbejder med 28 teams for at udvikle deres praksis. Spændende sager og en berigende måde at arbejde på i modsætning til de stramt styrede koncepter.

Artikel om Understøttende Undervisning i “Unge Pædagoger” Marts 2015

 

I forlængelse af vores projekt om understøttende undervisning udkommer der en artikel om dette område i Unge pædagogers martsnummer. Artiklen er skrevet i samarbejde med Thomas Szulevicz, lektor i psykologi på Aalborg Universitet, og den giver en  oversigt over området og diskuterer forskellige perspektiver på feltet, lige fra om det er et kuriosum til at det kan være en enestående mulighed! Men hold øje med tidsskriftet, hvis du er interesseret i dette felt.

Understøttende Undervisning

Understøttende undervisning er temaet for et projektsamarbejde i UCL regi, hvor jeg er projektleder. Sammen med kollegerne Martha Lagoni og Kirsten Bech Feddersen fra grunduddannelserne i Jelling, er jeg ved at beskrive et diplommodul og flere kurser på dette område.

Vi har store ambitioner om at kunne udfolde dette område og skabe kvalificerede undervisningsforløb på forskellige niveauer. Der er ligeledes flere udgivelser på vej i forlængelse heraf. se nærmere om dette i et særskilt opslag!

Mit hovedområde bliver supervision, vejledning, samt AKT- og inklusion i Understøttende Undervisning.

Vi forventer at afslutte hoveddelen af projektet dette forår.