Bøger og artikler

Herunder følger en liste over og beskrivelse af nogle af de nyere og centrale udgivelser,som jeg har medvirket i eller stået for.

Find en liste over min mange udgivelser igennem årene her: kortlink.dk/ucviden/ubvt

Listen nedenfor er ikke ajourført. Se istedet linket ovenfor, hvor alle mine udgivelser er registrerede.

Kognition & pædagogik nr. 89 (Pædagogiske pointer i AKT og inklusionsarbejde) er et nummer med nye inspirerende artikler til AKT- og inklusionsområdet. Jeg har været fagredaktør og skrevet en indledende artikel, samt en artikel om diversitet og struktur i inklusions- og AKT arbejde. (Udgivet september 2013)

Publikationen kan købes via Dansk Psykologisk Forlag, www.DPF.dk

Forside K&P 89


 Psykologisk ilt

Psykologisk Ilt‘Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde’ handler om at bygge bro mellem teori og praksis. Bogen tager afsæt i den integrative selvpsykologi, der beskæftiger sig med menneskers grundmotivation, kvalificerede selvbestemmelse og behov for psykologisk ilt i dannelsen af en meningsfuld tilværelse.  Der er tale om en grundlagsteori, som er åben for den form for videreudvikling, der er nødvendig, hvis den skal blive et værktøj, som praktikeren meningsfuldt kan tage ejerskab over og forene med sine erfaringer og sin professionalitet – i netop den særlige sammenhæng, som praktikeren arbejder i.

Læs mere om bogen eller køb den her: http://klim.dk/bog/Psykologisk_ilt.htm


Kognition & pædagogik nr 81 AKT og Inklusion

Akt og inklusionTemahæftet består af en række spændende artikler af centrale folk på området.

Skribenterne er Spencer Kagan, Rasmus Alenkær, Jørn Nielsen, Harlene Anderson & Sylvia London, Jette Kantsø, Line Holst og Jette Kantsø og René Kristensen.

I UC Lillebælt lavede jeg en konference med samme titel i efteråret 2011, hvor nummeret blev uddelt som en del af materialet. Nummeret indgår i pensum på AKT-holdene.

Se mere på bladets hjemmeside via Dansk Psykologisk Forlag: www.dpf.dk.


PUMA-materialet

Se beskrivelser her på hjemmesiden.


Kognition & pædagogik nr 78

Positiv psykologi live “Positiv Psykologi Live” er et nummer fyldt med interviewartikler med nogle af de allermest centrale navne indenfor positivpsykologien! Jeg har redigeret og er samtidig medskribent. Der er mange spændende overvejelser om dette område, der er i stærk vækst. Interviewene foregik primært på den europæiske konference for Positiv Psykologi i København, juni 2010.

Centrale navne, der er interviewet er: Lars Quortrup, Mihaly Csikszentmihalyi, Barbara Fredrickson, Antonella De La Fave, Michael Eid, Jennifer Fox Eades og Robert Biswas-Diener. Se mere på bladets hjemmeside via Dansk Psykologisk Forlag: www.dpf.dk

Der blev i marts 2012 gennemført en konference, som jeg var ansvarlig for, i forlængelse af dette nummer, med henblik på at koble til AKT arbejdet.


Flow, opmærksomhed og relationer

Af: René Kristensen og Frans Ørsted Andersen

Flowbogen - ForsideBogen er fra 2004 og den er nu udgået. Men den kan hentes her som PDF-fil.

Hent bogen her, som indskannet PDF.

Flowbogen (37.6 MiB)

Billedark til Visuel hukommelse (800.2 KiB)

Dette ark kan anvendes sammen med PUMA-materialet.

Dette ark kan anvendes sammen med PUMA materialet.


 Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skolerBogen er udgivet i 2010 på dansk på forlaget Mindspace. Jeg har oversat den ud fra følgende original udgave og titel:

Appreciative Work in Schools/ Peter Lang & Elspeth McAdam

Appreciative Work in SchoolsPeter Lang og Elspeth McAdams bog om anerkendende arbejde i skoler er udkommet på engelsk, men de har stoppet samarbejdet med det engelske forlag, der simpelthen ikke har levet op til at levere bogen til køberne. Så paradoksalt nok er den danske udgave “hovedudgaven netop nu …

Indhold:

The ten chapters provide engaging accounts including:

 • The influences that have created the authors’ values on using Appreciative Inquiry in Schools
 • On dreaming schools and fulfilling dreams in complex situations
 • Strengthening and growing connections between the home and schools
 • The use of a liberating story telling event
 • The power of communities and networks.

The book is for teachers, senior teachers and head teachers, for parents, governors and other community leaders who want to invest in the future of pupils.


 Kognition & Pædagogik nr. 68 – Anerkendelse og læring

Kognition og Pædagogik - Anerkendelse og læring - K&P68-001

Redaktion for K & P: Frans Ørsted Andersen, Hans Henrik Knoop, René Kristensen, Jørgen Lyhne, Charlotte Ringsmose og Gerd Christensen, samt Malene Knoll fra forlaget.

Dette nummer er redigeret af René Kristensen og med fremragende artikler af:
Bente Lynge (DK), Peter Lang & Elspeth McAdam (UK), Anne Linder (DK), Karsten Hundeide (NO ), Anna Boije (SE)

http://dpf.dk/kategori/tidsskrifter/kognition-p%C3%A6dagogik.  Her kan tidsskriftet købes.


 En interviewartikel om og med Barnett Pearce er udkommet i Specialpædagogik i februar 2007.

Jeg har interviewet professor indenfor kommunikation, Barnett Pearce for at undersøge hvordan hans CMM teori kan forstås og bruges i forhold til undervisning og læring og ikke mindst specialundervisningen!

Pearce har blandt andet arbejdet tæt sammen med Peter Lang og Vernon Cronen, Karl Tomm, Ken Gergen og mange andre. Han har haft stor betydning for udvikling af den systemiske, socialkonstruktionistiske forståelse af kommunikation.

Barnett Pearce har hjulpet mig med inspiration og udvikling af modellen “MI -Daisy” på baggrund af Pearces egne modeller i artiklen jeg lavede med Thomas Armstrong i antologien.

Pearce fandt kombinationen af MI (Multiple Intelligence) og hans egne CMM modeller meget interessante og vi har mailet sammen om gode ideer. En fascinerende teoretiker!

På nedenstående adresse kan hentes spændende artikler om CMM.

www.pearceassociates.com/essays/research_menu.htm


 Klasseledelse i et relationelt perspektiv

Dette er titlen på en artikel jeg har skrevet til antologien Klasse- og læringsledelse der er udkommet i maj 2007 på forlaget Unge pædagoger. 2. oplag er nu på gaden.


 Klasse- og læringsledelse

Klasse og LæringsledelsePeter Andersen (red.)
Denne antologi er en blanding af danske og norske bidrag vedrørende klasse- og læringsledelse, som det er nødvendigt at sætte et øget fokus på – også i den moderne skole. Lærere, undervisere og studerende har brug for hjælp til at håndtere dét at lede en klasse og dét at lede læring. Struktur på undervisningen og klarhed i undervisningen er centralt også i en moderne fleksibel skole.

Antologien indeholder følgende bidrag:

 • Introduktion: At skabe rum for læring
  Af Peter Andersen
 • Når kjeft ikke hjelper
  Klasselederens møte med problematferd
  Af Hilde Larsen Damsgaard
 • Klasseledelse gjennom klassekultur
  Af Torlaug Løkensgard Hoel
 • Kunsten å lede en klasse – å være en tydelig, forutsigbar og imøtekommende voksen
  Af Hilde Larsen Damsgaard
 • Klasseledelse: Læreren og de urolige elever – hvad stiller man op?
  Af Niels Egelund
 • Klasseledelse i et relationelt perspektiv
  Af René Kristensen
 • ”Barna må mestre skoledagen”
  En empirisk studie av klasseledelse
  Af Torill Moen
 • Klasserumsstyring – i praksis
  Af Poul Erik Jørgensen
 • Klasseledelse og konflikthåndtering i praksis – om lærerens professionskompetence i praksisteoretiske perspektiver
  Af Ole Fessel og Annie Elmegaard
 • Udfordringer for læringsledelsen i skolen
  Af Bent B. Andresen

Artiklen “Flow og anerkendelse” er udkommet i tidsskriftet KvaNs temanummer om Kreativitet. Nr 76/2006 S 74 -85.

Jeg har lagt vægt på det særlige perspektiv, at flowoplevelser bygger på automatisering af funktioner, altså vedholdende træning og deraf procedural læring af fx at spille guitar eller at lære at læse…..


Fantastiske forbindelser

– relationer i undervisning og læringssamvær

Fantastiske forbindelserAntologien er udkommet 1.3. 06 og der er stadig stor interesse for antologien fra studerende, såvel som kolleger. 5. oplag er snart ved at have ende og bogen sælger stadig. Jeg bruger den som grundbog på AKT og inklusionskurser samt specialundervisningskurser for at skabe fokus på anerkendende relationer.

Forsidebilledet af Daniel Stern og Peter Lang er taget ved en af vore konferencer på Munkebjerg Hotel.

Fantastiske forbindelser – relationer i undervisning og læringssamvær
Ekstern redaktør og oversætter for Dafolo: René Kristensen

 1. Et fantastisk, nuværende øjeblik – interview med Daniel Stern
  Af René Kristensen
 2. Andencentreret deltagelse – fra vuggen til klasseværelset
  Om en basal relationskompetence i læring og samvær
  Af Stein Bråten
 3. Individets tilstedeværelse i relationer – i et selvpædagogisk perspektiv
  Af Jan Tønnesvang
 4. Relationskompetence – om undervisning med særlige udfordringer
  Af Jesper Juul & Helle Jensen
 5. At skabe positive læringsmuligheder i skoler og lokalsamfund
  – værktøj til anerkendelse i handling
  Af Peter Lang & Elspeth McAdam
 6. Narrativitet og post-strukturalistisk pædagogik – sprog, identitet og magt
  Af Allan Holmgren
 7. Lærerens anerkendende og narrative forholdemåder
  Af: Ole Løw
 8. Marte Meo som understøttende program til relationsudvikling i skoler
  Af Maria Aarts & Josje Aarts
 9. Marte meo metoden – teori og praksis
  Af Jytte Birk Sørensen
 10. Det intersubjektive rum og bevidstgørelse af samspil i klassen gennem reflekterende praksis
  Af Karsten Hundeide
 11. Læring og hjerneprocesser i et relationelt perspektiv
  Af Susan Hart
 12. Ann-Karins Kattepine En struktur for lærervejledning – uden vejleder
  Af Håkon Hårtveit
 13. Mange intelligenser og anerkendende relationer i klasseværelset
  Af Thomas Armstrong & René Kristensen

Et subjekt-relationelt grundlag for supervision

En artikel om subjekt-relationel supervision, som jeg har skrevet sammen sammen med nuværende professor ved Psykologisk Institut i Århus, Jan Tønnesvang, udkom efter en lang skriveproces i juli 2004.

Artiklen er blevet udgivet i tidsskriftet ”Nordisk Psykologi”. Vol. 56. Nr. 2, juli 2004. Der er tale om et temanummer om supervision.

Nordisk psykologi har en nordisk redaktion med professor Peter Elsass, fra Institut for Psykologi ved Københavns Universitet som hovedredaktør.

Tidskriftet udgives af Dansk psykologisk Forlag (+45 3538 1655) www.dpf.dk Email: salg@dpf.dk

Om artiklen

Vi forsøger i artiklen at udvikle en subjekt-relationel supervisionsform, der anvender nogle af de systemiske arbejdsformer i en selvpsykologisk forståelsesramme.

Artiklen afgrænser og diskuterer en subjekt-relationel tilgang til professionsrettet supervision af lærere og pædagoger og tager samtidig afstand fra en overdrevet socialkonstruktionistisk forståelse af den menneskelige udvikling og læring.

Artiklens primære basis er Jan Tønnesvangs imponerende forfatterskab og mit bidrag er at inddrage og koble de mest konstruktive metodikker i en systemisk praksis indenfor den selvpsykologiske ramme.

Jeg forventer at artiklen vil kunne være inspiration til de mange, der oplever systemisk værktøj som særdeles konstruktivt, og som samtidig ønsker at basere anvendelsen af værktøjet på opfattelsen af et realistisk kerneselv, der naturligvis udvikles i tæt samspil med personer i omgivelserne.


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


− fire = 5


*