Præsentation

René Kristensen, Lektor, Associate Professor, UCL i Odense                                             Master of Science in Systemic Leadership and Organization Studies,                            Pædagogisk Diplom i psykolog 

Jeg er pr 1.3.2021 gået på nedsat tid, men jeg er stadig ansat som lektor på UCL,  Niels Bohrs Allé 1 i Odense, med AKT- og inklusionsområdet, samt  udviklingsprojekter i skoler og institutioner, som hovedområder med udgangspunkt i Mineprojekt-tankegangen.  På Diplomuddannelser i Social Inklusion, Pædagogisk Psykologi, Gruppepsykologi, Neuropsykologi, Socialkognitive Udviklingsforstyrrelser og endelig Diplom i familieterapi  er jeg ofte modulansvarlig, underviser og til tider eksaminator eller censor. Jeg er primæransvarlig for alle AKT og inklusionsuddannelser og forløb, samt de årlige konferencer på dette område.

Jeg har været ansvarlig for indholdet i og medarrangør af en lang række pædagogiske konferencer siden 2001. Konferenceområdet fortsætter blandt andet i form af årlige AKT- og inklusionskonferencer koblet til AKT- og inklusionsholdene. I samarbejde med Socialstyrelsen har UCL også udbudt årlige konferencer i 2 år, hvor jeg var ansvarlig for indhold og planlægning.  Konferencerne foregår nu primært i UCL’ s konferencesal på Niels Bohrs Allé. Se mere om kommende og tidligere konferencer på konferencesiden eller på UCL’s side, www.UCL.dk/konferencer

Kognition & pædagogik og Netværket for integrativ vitalisering og dannelse (NIVID)
Jeg har i en lang årrække været en af fagredaktørerne på fagtidsskriftet Kognition og pædagogik, der udgives af Dansk psykologisk forlag. Jeg stoppede med det da jeg blev 60 og synes jeg havde aftjent min værnepligt. Vi mødes dog stadig i den gamle redaktion, hvilket er både inspirerende og hyggeligt!

NIVID et Netværk i samarbejde med professor Jan Tønnesvang                                       “Netværket for integrativ vitaliseringspædagogik” hos professor Jan Tønnesvang, Århus universitet, som jeg har samarbejdet med siden 2003. Jeg har været med fra begyndelsen af netværket, der har som mål at udvikle og udfolde Jans teoriarbejde i deltagernes egne praksisser.

Fx i PUMA og diverse artikler og kapitler, senest i antologien om understøttende undervisning og læringsmiljøer.  Se mere under de relevante sider.

Forfatter, redaktør og oversætter
Jeg er desuden forfatter til eller medforfatter på en lang række artikler og bøger igennem tiden. Se nærmere om dette på siden med bøger og artikler. Herunder kan du finde et link til den altid opdaterede liste over alle mine udgivelser på UC Viden .

Se en opdateret liste over mine ca 66 udgivelser igennem årene HER.

Fagligt netværk
Jeg netværker på www.Linkedin.com og via Taos Europe

Facebooksiden “AKT og Inklusion.” Her kan du følge kommende konferencer og Masterclass arrangementer.

Tidligere ansættelser:

Vejle Amt- U&K forvaltningen
I Undervisnings- og Kulturforvaltningen i Vejle Amt arbejde jeg i fem år som pædagogisk konsulent for voksenspecialundervisningen med forskellige opgaver så som konferencer, rapporter, evalueringer, udvikling af specialundervisningsområdet, beskrivelser til EVA og udfærdigelser af “Den grønne rapport” om Voksenspecialundervisning fra 2003, der anbefalede den nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

ASV Kolding – Fredericia (Nu CSV Kolding)
For ASV Kolding arbejdede jeg indtil juli 2006 som underviser, samt som supervisor og konsulent på skoler og institutioner i forbindelse med mange forskellige projekter. Herunder udvikling af materialet “Jobmatch” til afdækning af kompetencer for Ellehøj, samt evaluerings-og udviklingsprojekter for Ringkøbing Amt voksenspecialskole (se desuden artikler om supervision).

Jeg har desuden været instruktør på et systemisk, pædagogisk årskursus for 23 lærere sammen med Merete Fredslund, leder af CSV Kolding.

Danmarks Pædagogiske universitet
Som timelærer har jeg undervist for det daværende Danmarks Pædagogiske Universitet i Vordingborg, ligesom jeg også tidligere har undervist på den daværende Danmarks Lærerhøjskole i Odense, Haderslev og Esbjerg.

Uddannelser
Jeg har igennem skoleåret 2011/12 været underviser i et større projekt for 7 skoler fra hhv. Silkeborg og Billund sammen med Elspeth McAdam, Peter Langs fagfælle og samarbejdspartner igennem mange år. Det har været et lærerigt forløb, som jeg ud over at tage vare på de 90 deltageres læring, også har opfattet det som en læreproces for mig selv. (Og for Elspeth, der lærte at bruge lidt flere Powerpoint slides end før 🙂 )

Jeg har en tre-årig, akademisk “Master of Science in Systemic Leadership and Organization studies” fra Bedfordshire University/KCCF, London, afsluttet juni 2008 med “destinction”

Desuden en diplomuddannelse i psykologi (den gamle, mere omfattende udgave) som blev afsluttet ved DPU Århus i 2002 med speciale i supervision og pædagogisk intervention.

Jeg har en to-årig systemisk konsulentuddannelse på DISPUK med henblik på at sammenkoble felter som organisationsudvikling og systemisk orienteret supervisionsmetodik med pædagogikken. Jeg havde fornøjelsen af at have Thorkild Olsen fra det nuværende Villa Venire som underviser.

Jeg har deltaget og deltager løbende i Masterclass-dage og konferencer med et utal af store navne, hvor jeg ofte selv har været medarrangør: Peter Lang, Elspeth McAdam, John Shotter, Michael White, Karl Tomm, Ken Gergen, Shiela McNamee, Ben Furman, Bliss Browne, Daniel Stern, Colwyn Trevarthen, Stein Braaten, Maria Aarts, Jan Tønnesvang, Susan Hart, Anders Gade, Thomas Armstrong, Howard Gardner, Hans Henrik Knoop, Eia Asen, Spencer Kagan,                                       Mihalyi Csikszentmihalyi og mange flere.

Jeg gennemførte i 1994-95 et basisår i familieterapi og rådgivning fra The Kempler Institute of Scandinavia i Odder v. Jesper Juul. Jeg skrev mine første tre artikler til bladet Familien, udgivet af instituttet.

Min basis er en læreruddannelse med speciale C fra Kolding Seminarium i 1982

Masters of Science i Systemisk ledelse og studier af organisationer

Her ses min superinspirerende studiegruppe: Fra højre, Robert, der vores store sorg døde af kræft sommeren 2012, Hanne, der er ansat på Århus Universitet og Finn, der nu er mellemleder i COK. Studiegruppen har været en inspirerende og “forstyrrende” ressource undervejs! Der er nu etableret et systemisk netværk som udvidelse af det tidligere, fordi det har været så fagligt berigende. MSC-Superteamet

Jeg har gennemført min Master of Science in Systemic Leadership and Organisation Studies fra Bedfordshire University og KCC Foundation i London sammen med Mac Mann Berg i Århus.

Min afdøde mentor Peter Langs tanker og inspiration har gennemsyret opgaven fra forsiden til den sidste linie! En unik inspirator som jeg er meget taknemmelig for at have lært at kende. Tak Peter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


4 − = en


*