PUMA

Materialet anvendes stadig i en række sammenhænge og senest er det ved at blive præsenteret som redskaber i FGU og måske STU-sammenhænge.

Kontakt mig pr email, hvis der er interesse for at vide mere om dette.

Et pædagogisk udredningsmateriale til AKT- og inklusionsarbejdet

PUMA  udkom i 2011 og er nu kommet i 5 oplag.

PumaMaterialet består af en instruktionsbog på 80 sider med et indbygget billedark, samt en cd med et omfattende materiale bestående af 35 opgaveark, modeller og skemaer, der kan printes ud på skolelicensvilkår – det fylder en hel A4 mappe – og anvendes sammen med eleverne, lærerteamet og ressourcepersoner omkring eleverne. Special-pædagogisk Forlag i Herning er udgivere af materialet.

Der er tale om et materiale til brug i AKT og den relationelle del af specialundervisningen og dermed også i inklusionsarbejde, når det er mest udfordrende. Materialet er bygget på erfaringer med pædagogisk udredning, blandt fra udviklingen af Jobmatch-materialet, Flow materialet, som jeg lavede med Frans Ørsted Andersen, samt på mine mange års arbejde med AKT, inklusion specialundervisning og anerkendende pædagogik.

Silkeborg Kommune købet i 2011/2012 1800 eksemplarer og delte ud til samtlige lærere og pædagoger i forbindelse med et inklusionsprojekt! (Det gav samtidig en masse undervisning i materialet, som jeg har afviklet hen over 1½ år.

Jørn Nielsen skriver blandt andet  i forordet: "Materialet suger de bedste ideer  fra store tænkere og omsætter dem til praktisk og pædagogisk anvendelighed. Det   styrker troværdigheden af PUMA". Han skriver også: "Tænkningen og materialet er   unikt og nyskabende i dansk almen-specialpædagogisk praksis".

PUMA blev startet op som del af et projekt i UC Lillebælts Efter- og Videreuddannelse, samt grunduddannelsen for lærere. Materialet er undervejs blevet prøvet af, af en række engagerede praktikere, ligesom en lang række kloge hoveder har været med til at kommentere og inspirere. Fx professorerne Jan Tønnesvang og Barnett Pearce, Peter Lang og Elspeth McAdam og de inspirerende psykologer Hans Henrik Knoop og Jørn Nielsen. Sidstnævnte, der har været supervisor på projektet, har også skrevet forordet til materialet.

PUMA er tænkt ind i den inkluderende og anerkendende forståelse, som også rammesætter AKT uddannelsens tre moduler i UC Lillebælt. Materialet kan således ses som en værktøjskasse, der kan understøtte inklusion som helhed og AKT arbejdet i særdeleshed. Der er ingen facitliste i materialet, idet der primært undersøges nye handlemuligheder og ideer sammen med eleverne.

Der udbydes kurser i UCL’s Efter- og Videreuddannelse i at arbejde med materialet, der også indgår i AKT- og inklusionsuddannelsens tre moduler. Se www.UCL.dk

Materialet kan købes på Specialpædagogisk Forlag: kortlink.dk/uyt8 

Interview om PUMA på Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=IuBRtjSPQQk


Materiale:

Interaktivt materiale

Pædagogisk Raket

PUMA Opgave 3A Ressourcenetværk

PUMA Opgave 3B Frikvartersnetværk

Filer

7A Grundskema Til PUMA-opsamling (134.0 KiB)

Billedark til Visuel hukommelse (800.2 KiB)

Freemind - Dansk Instruktion (162.4 KiB)

Mappeforside Til Puma (2.2 MiB)

Gratis Mappeforside for PUMA brugere, der printer materialerne ud.

PUMA Flyer 5 (157.7 KiB)

PUMA In English (133.6 KiB)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*