PUMA- et pædagogisk udredningsmateriale

Materialet anvendes stadig i en række sammenhænge og senest er det blevet præsenteret som redskaber i FGU og måske STU-sammenhænge i en artikel om dette: http://kortlink.dk/2az5w

Da Alinea overtog specialpædagogisk Forlag, sendte de PUMA på pension i 2021 og jeg overtog restoplaget, som er blevet solgt på rekordtid! Men de mange skemaer og arbejdsopgaver kan nu downloades gratis nederst på denne side via downloadknappen.

Ideerne vækker stadig begejstring når de inddrages, så de vil blive ved med at leve videre, også når jeg underviser de kommende år.

PUMA Et pædagogisk udredningsmateriale til AKT- og inklusionsarbejdet…

PUMA  udkom i 2011 og er kommet i 5 oplag – og som sagt blev materialet sendt på pension i 2021.

PumaMaterialet består af en instruktionsbog på 80 sider med et indbygget billedark, samt en opgavesamling- oprindeligt på en CD- med et omfattende materiale bestående af 35 opgaveark, modeller og skemaer, der der fylder en hel A4 mappe – og anvendes sammen med eleverne, lærerteamet og ressourcepersoner omkring eleverne. Materialet fra CD’en kan nu hentes gratis og anvendes frit af pædagogiske fagfolk med henblik på at gøre livet lettere for elever i udfordrende positioner. (Se nedenfor).

Der er tale om et materiale til brug i AKT og den relationelle del af specialundervisningen og dermed også i inklusionsarbejde, når det er mest udfordrende. Materialet er bygget på erfaringer med pædagogisk udredning, blandt fra udviklingen af Jobmatch-materialet, Flow materialet, som jeg lavede med Frans Ørsted Andersen, samt på mine mange års arbejde med AKT, inklusion specialundervisning og anerkendende pædagogik.

Silkeborg Kommune købet i 2011/2012 1800 eksemplarer til samtlige lærere og pædagoger i forbindelse med et inklusionsprojekt! (Det udløste samtidig en masse undervisning i materialet, som jeg har afviklet hen over 1½ år.

Jørn Nielsen skriver blandt andet  i forordet: "Materialet suger de bedste ideer  fra store tænkere og omsætter dem til praktisk og pædagogisk anvendelighed. Det   styrker troværdigheden af PUMA". Han skriver også: "Tænkningen og materialet er   unikt og nyskabende i dansk almen-specialpædagogisk praksis".
 

PUMA blev startet op som del af et projekt i UCls Efter- og Videreuddannelse, samt grunduddannelsen for lærere. Materialet er undervejs blevet prøvet af, af en række engagerede praktikere, ligesom en lang række kloge hoveder har været med til at kommentere og inspirere. Fx professorerne Jan Tønnesvang og Barnett Pearce, Peter Lang og Elspeth McAdam og de inspirerende psykologer Hans Henrik Knoop og Jørn Nielsen. Sidstnævnte, der har været supervisor på projektet, har også skrevet forordet til materialet.

PUMA er tænkt ind i den inkluderende og anerkendende forståelse, som også rammesætter AKT- og inklusionsuddannelsens tre moduler i UCL. Materialet kan således ses som en værktøjskasse, der kan understøtte inklusion som helhed og AKT arbejdet i særdeleshed. Der er ingen facitliste i materialet, idet der er fokus på at udvikle og identificere nye handlemuligheder og strategier sammen med eleverne.

Materialet kan kun erhverves via undertegnede og så længe lager haves.

Interview om PUMA fra universitetet i Norge, UIT, kan ses her:  https://www.youtube.com/watch?v=IuBRtjSPQQk

Materialet fra den tilhørende CD kan downloades her: 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 4 = elve


*