Download af artikler

René Kristensen, MSc

lektor, Associate professor

Følgende artikler kan downloades på nuværende tidspunkt:

 

Interview med Barnett Pearce. Specialpædagogik 2007 nr 1. (186.5 KiB)

Artiklen er resultatet af et inspirerende interview med Professor Barnett Pearce1 fra Fielding University i USA.
W. Barnett Pearce har spillet en meget central rolle i udviklingen af de systemiske og socialkonstruktionistiske kommunikationsteorier. Han har i samarbejde med blandt andre professor Vernon Cronen skabt modeller og metodik til at etablere og forstå kommunikativ udvikling i organisationer og menneskelige systemer. Teorien sætter fokus på effekten af, at enhver historie kan fortælles meningsfuldt på forskellige måder, afhængigt af kontekstniveauet.

Take a break. a systemic constructionist school development approach. (289.0 KiB)

The author, who is an assistant professor and educational advisor at a Danish University College, focuses on an assignment at a school where he is asked to help the teachers develop quality time for all pupils during the breaks. The paper describes how systemic constructionist theories are used to qualify the actions in the assignment. The author plays with words like “deontic ghost” and “pedagogical hypothesis” and suggests some new
models, trying to create other ways of positive development in schools, through systemic, constructionist ideas. He works with transparency as a way of validation of his work, acknowledging being part of the processes.

Teaching And Learning (163.2 KiB)

After a short introduction of each other, I have challenged my own deontic logic and the risk of loosing control, when I, inspired by Peter Lang, made the participants interview each other about what is important to learn during the course. The main frame of the themes was given by the description of the course. Afterwards the participants shared their ideas with me. I was able to adapt a large part of their ideas into my planning and I suggested other ideas to be shared with my associate educators at the next module of the course.

Anerkendelse i undervisning - et interview med Peter Lang (57.6 KiB)

Peter Lang er kendt over det meste af verden som en fremtrædende supervisor og udvikler af systemisk metodik i terapi, organisationsudvikling og undervisning. Han er desuden direktør for KCC, et konsulentfirma i London. Kernen i artiklen er Peter Langs omfattende erfaring med anvendelsen af den anerkendende metodik i skoleverdenen.

Opmærksomhed. Et centralt problemfelt i pædagogisk afdækning (Specialpædagogik 1999) (5.0 MiB)

Forfatterne ønsker med denne artikel at rette fokus mod opmærksomhedsproblemer og disses betydning for en pædagogisk afdækning.

Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen (Specialpædagogik 2000) (63.5 KiB)

Forfatteren beskriver i artiklen et undervisningsforløb, hvor udviklingshæmmede voksne, blinde undervises via supervision af personalet, med stor effekt.
Intentionerne med denne undervisningsform er at tage højde for at disse elever ofte har brug for vedholdende, konkret handling med mange gentagelser for at fastholde læring. Dette opnås ved at anvise og udvikle læringssituationer i samarbejde med pædagogerne.
Personalet kan herefter udføre og fastholde de undervisningselementer i hverdagen, som er aftalt på supervisionsmøderne.

Hukommelse, proces og pædagogik (Kognition og Pædagogik) (84.9 KiB)

Læring er et komplekst begreb, der indeholder mange faktorer i et samspil. I denne forbindelse sætter forfatteren fokus på hukommelse og bearbejdningsprocesser, samt pædagogiske strategier, der kan udledes heraf.

Udlændinge med særlige undervisningsbehov – en antologi (585.8 KiB)

I danskundervisningen for voksne er der udlændinge, som af forskellige årsager har behov for særlige undervisningstilbud. Dette kan skyldes forskellige handicaps og funktionsnedsættelser eller traumatisering mv. En række af disse særlige undervisningsbehov varetages enten af institutioner under den amtslige specialundervisning eller den kommunale danskundervisning, hvor undervisningen tilrettelægges under særlig hensyntagen til disse udlændinges vanskeligheder.

Metaforer i et læringsperspektiv (673.4 KiB)

Fra Metaforartikel K&P Nr 69.
I denne artikel vil jeg komme med nogle betragtninger om metaforers betydning for vores måde at kommunikere, relatere og lære på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


1 − en =


*