FLERE fantastiske forbindelser – min seneste antologi!

I 2006 lavede jeg en antologi, Fantastiske forbindelser. Om relationer i undervisning og læringssamvær. Den har i mange år solgt godt. 6 oplag blev det til. Den har været brugt på professionshøjskoler landet over på grund af de supergode navne jeg fik med.
NU HAR DEN FÅET EN TVILLING, der udkom i 2019. Den hedder FLERE fantastiske forbindelser -og det kan jeg forsikre om at den er! Det er lykkedes mig at få nogle SUPERGODE bidragydere til denne tvilling! Det er nemlig ikke en direkte efterfølger. Den første var meget inspireret af Daniel Stern og udviklingspsykologien, hvor den seneste antologi har stærke tråde til toppen af social konstruktionismen.

Første del af bogen er med en række topnavne indenfor den konstruktionistiske verden. Selveste Ken Gergen lægger ud med et kapitel, hvor han argumenterer for et langt mere relationelt fokus i uddannelser og læringsforståelse i en dynamisk verden. (Jeg er tilknyttet Gergens Taos Institute i USA, så det skabte muligheden).

Næste kapitel er også unikt. Det er min sammenskrivning af et interview med professor Karl Tomm fra Canada, der i mange år har inspireret til undersøgende og terapeutiske interviews igennem sin research om spørgsmålstyper og mønstre!
Jackie Stavros og Cheri Torres bygger på Appreciative Inquiry, altså undersøgende strukturer og spørgsmål, ligesom Bliss Browne, der er berømt for sit arbejde med at udvikle hele samfund med interviewstrukturer. Og som en smuk afrunding af bogens første del, kommer den engelske psykiater Elspeth McAdam med et kapitel, hvor hun samler nogle af hendes og Peter Langs gode historier om at udvikle anerkendende fællesskaber i skoler og mange andre fællesskaber.
Anden del af bogen bliver også præget af store udenlandske navne som Ross Greene og Bo Hejlskov Elvén, der begge arbejder med at nedbringe konflikter i skoler og børnehaver.
Marilyn Friend og Tammy Barron er meget kendte navne i Danmark for arbejdet med Co-teaching strukturer.
Også på den danske front er der topnavne med! Louise Klinge er jo selvskrevet til en bog om relationsarbejde, og hendes perspektiv understøttes af Kjeld Fredens, der fra et neuropsykologisk synspunkt laver virkeligt spændende koblinger til den relationelle forståelse af læring!
Christina Schlander viser, hvordan de neurologiske systemer i hjerne påvirker vores måder at være i verden på, så hun supplerer Fredens på dette felt.
Ole Løw er kendt af mange i lærer- og pædagogkredse for sine mange bøger om systemisk og konstruktionistisk læringsteori og han er selvskrevet til at bidrage også denne gang!
Når vi nu taler om relationer repræsenterer Anne Linder ICDP, som er en særdeles spændende måde at arbejde med relationer i form af samspilstemaer imellem voksne og børn i børnehaver såvel som i skoler.

Som rosinen, har jeg beskrivet, hvordan praksislæring i miniprojekter kan udfolde viden i pædagogisk praksis, med udgangspunkt i de forståelser som Ken Gergen, Karl Tomm og Bliss Browne blandt andre introducerer i antologien.

Det er en forrygende bog, som allerede har affødt større projekter baseret på ideen om miniprojekter ud fra mit kapitel. Eksempelvis et arbejde med 160 speciallærere og pædagoger i Kalundborg kommune, hvor jeg sammen med min gode kollega Thomas Pless arbejder med 28 teams for at udvikle deres praksis. Spændende sager og en berigende måde at arbejde på i modsætning til de stramt styrede koncepter.

Undervisning i USA- hjemmefra

Coronanedlukningerne skabte udfordringer, men også muligheder! Jeg fik via mit samarbejde med professor Jackie Stavros og Cherie Torres mulighed for at holde to oplæg for et netværk spredt over flere tidszoner i USA i juni 2020!

Dette åbner jo for mange muligheder for at kunne dele viden med andre på tværs af grænser og jeg forventer at der kan komme tilsvarende muligheder igen!

I november 2021 forventer jeg at skulle afholde en workshop på Taos Instituttets internationale konference om læring via ZOOM. Det vil jo også gøre det nemmere at få andre oplægsholdere hentet til mit konferencearbejde på UCL.

PUMA interview på Youtube

 

Jeg har været i Tromsø for at undervise på universitetet i to hele dage i mit PUMA materiale i marts 2015. Det blev meget positivt modtaget af både universitetet og de masterstuderende jeg underviste. Efterfølgende bad universitetet om at måtte lave et interview om PUMA. Interviewet er på let forståeligt norsk og jeg svarer på meget tydeligt dansk. 29 minutters one- take.

https://www.youtube.com/results?search_query=rene+kristensen

Taos Associate!

Jeg fik en glædelig email fra Kenneth Gergen, der som præsident for Taos Institute, den socialkonstruktionistiske højborg med kontakter i mere end 60 lande, inviterede mig til at blive tilknyttet instituttet. Dette betragter jeg som en stor ære og jeg vil se frem til at arbejde sammen med de mange kloge hoveder i netværket! Det er allerede kommet til udtryk i at både Ken Gergen, Jackie Stavros og Cheri Torres har bidraget til antologien Flere Fantastiske forbindelser!

Invitationen var hjulpet godt på vej af en anden dansk associeret, Gro Emmertsen Lund, der er P.hd. fra Taos Institute og som havde anbefalet dette. Tak for det, Gro!

Du kan se min profil her:
www.taosinstitute.net/rene-kristensen

Hvis du er interesseret i at få nogle links til socialkonstruktionistisk litteratur og arrangementer, så ligger der en række links under netværk og Taos.

Antologi om Understøttende Undervisning pg læringsmiljøer

I november 2015 udkom en antologi, hvor jeg sammen med Thomas Szulevicz, lektor på Aalborg Universitet, redigerede en antologi, der var tiltænkt som grundbog i Understøttende Undervisning! Der kom tre kapitler fra projektgruppen, samt et fra Thomas Szulevicz. Ud over dette fik vi bidrag fra en masse spændende navne fra ind- og udland, der har skrevet forrygende indlæg om udvikling af god didaktik, selv om Understøttende Undervisning ikke fik den form, som vi forventede.

 • David Mitchell 
 • Klaus Nielsen
 • Sue Roffey
 • Janne Hedegaard Hansen
 • James Nottingham
 • David Johnson & Roger Johnson
 • Nana Hedegaard og René Kristensen
 • Anne Linder
 • Thomas T. Engsig
 • Thomas Szulevicz
 • René Kristensen
 • Martha Lagoni & Tartiana Chemi
 • Kirsten Bech Feddersen &Mette Rose Eriksen
 • Jacob Klitmøller & Kåre Wellnitz
 • René Kristensen

Vh René

Artikel om Understøttende Undervisning i “Unge Pædagoger” Marts 2015

 

I forlængelse af vores projekt om understøttende undervisning udkommer der en artikel om dette område i Unge pædagogers martsnummer. Artiklen er skrevet i samarbejde med Thomas Szulevicz, lektor i psykologi på Aalborg Universitet, og den giver en  oversigt over området og diskuterer forskellige perspektiver på feltet, lige fra om det er et kuriosum til at det kan være en enestående mulighed! Men hold øje med tidsskriftet, hvis du er interesseret i dette felt.

Understøttende Undervisning

Understøttende undervisning er temaet for et projektsamarbejde i UCL regi, hvor jeg er projektleder. Sammen med kollegerne Martha Lagoni og Kirsten Bech Feddersen fra grunduddannelserne i Jelling, er jeg ved at beskrive et diplommodul og flere kurser på dette område.

Vi har store ambitioner om at kunne udfolde dette område og skabe kvalificerede undervisningsforløb på forskellige niveauer. Der er ligeledes flere udgivelser på vej i forlængelse heraf. se nærmere om dette i et særskilt opslag!

Mit hovedområde bliver supervision, vejledning, samt AKT- og inklusion i Understøttende Undervisning.

Vi forventer at afslutte hoveddelen af projektet dette forår.

 

PUMA i Norge

Midt i marts 2015 tog jeg den lange tur til Tromsø, Nordnorge, for at undervise to hele dage i mit PUMA materiale! Det er et masterhold i Specialpædagogik jeg underviste. Det var Sissel Sollied, der er Professor på UIT, universitete i Norge, der har inviteret mig efter at jeg har fortalt hende om materialet på en konference og hun har været på besøg i Odense og hørt mere. Jeg har efterfølgende undervist tilsvarende hold i fire år og sidste år desuden været censor på et af holdene via Zoom!

Litteraturliste over alle mine udgivelser i form af bøger, artikler, elektroniske udgivelser, podcast, DVD’er m.v.

Hermed en liste overalt hvad jeg har udgivet. Den er foreløbig på 66 udgivelser og den bliver løbende opdateret.

https://www.ucviden.dk/da/persons/ren%C3%A9-kristensen/publications/ 

De to DVD’er med hhv Daniel Stern og mit interview af Jesper Juul og Peter Lang sammen, har haft deres tid og er udgået men kan findes på nogle fagbiblioteker. Interviewet med Peter Lang og Jesper Juul er i mellemtiden blevet udskrevet og oversat til tysk, hvor det er blevet udgiver i forståelse med mig.

Vh René