Månedsarkiv: maj 2014

Litteraturliste over alle mine udgivelser i form af bøger, artikler, elektroniske udgivelser, podcast, DVD’er m.v.

Hermed en liste overalt hvad jeg har udgivet. Den er foreløbig på 66 udgivelser og den bliver løbende opdateret.

https://www.ucviden.dk/da/persons/ren%C3%A9-kristensen/publications/ 

De to DVD’er med hhv Daniel Stern og mit interview af Jesper Juul og Peter Lang sammen, har haft deres tid og er udgået men kan findes på nogle fagbiblioteker. Interviewet med Peter Lang og Jesper Juul er i mellemtiden blevet udskrevet og oversat til tysk, hvor det er blevet udgiver i forståelse med mig.

Vh René

Specialkonference i samarbejde for Socialstyrelsen

Specialkonference 2014Specialkonference 2014

Én del af mit arbejde i UCL er at lave konferencer og den nyeste er en konference for specialundervisere og andre, der arbejder med mennesker uden talesprog. Måske er det relevant for dig? De første 80 tilmeldte får et gratis eksemplar af fagtidsskriftet Kognition og pædagogik med temaet Sprog og relationer med artikler af blandt andre Colwyn Trevarthen, Susan Hart og Per Lorentzen.

Lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker uden verbalt sprog, er en lille gruppe med et kæmpe ansvar. De har mere end nogen andre folks liv i deres hænder, som Løgstrup ville sikkert ville sige. Derfor er det også vigtigt at de hele tiden er top-kvalificerede og tilbydes både uddannelse og efteruddannelse. Jeg er derfor fremover ansvarlig for en konference, der skal afholdes årligt på specialområdet. 

UCL har desuden overtaget det anerkendte kursus ”Kommunikation & samspil” fra VIKOM. Også dette forventes at køre en gang årligt.

Se nærmere på:

http://ucl.dk/videreuddannelse-og-praksisudvikling/laengerevarende-efteruddannelse-2/kommunikation-med-mennesker-med-multihandicap

 

Vh René